MIROSLAV BARTOŠ
   
   
   
    VÝTVARNÁ TVORBA LITERÁRNA TVORBA VÝSTAVY ŽIVOTOPIS KONTAKT    
 
foto
Výstavy
Individuálne výstavy: 
Košice, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Kremnica, Rajec, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Ružomberok.

Kolektívne výstavy: 
Banská Bystrica, Lučenec, Žilina, Čadca, Martin, Kremnica, Zvolen, Čadca, Galanta, Topoľčany.

Galéria Mikuláša Galandu Turč. Teplice, september 2009
Literárne múzeum v Martine, október 2009